NKÚ našel nedostatky v hospodaření AV za dobu, kdy ji vedl Drahoš

Jiří Drahoš; Foto: Jindřich Nosek, Wikimedia Commons

Nejvyšší kontrolní úřad našel při kontrole hospodaření Akademie věd České republiky (AV ČR) v letech 2008-2012 řadu pochybení. Od roku 2009 až do loňska přitom vedl tuto instituci současný prezidentský kandidát Jiří Drahoš.

Závěry kontrolní zprávy (odkaz viz ZDE) jsou následující:

1.) AV ČR ani její pracoviště nevypracovaly koncepční dokumenty k reprodukci majetku, jež by dle analýzy potřeb stanovily priority akcí a byly předpokladem pro hospodárné a efektivní užití institucionálních prostředků.

2.) Pravidla AV ČR pro výběr a realizaci stavebních akcí a akcí pořízení nákladné přístrojové techniky, jež mají být financovány (akce) z institucionálních prostředků, nebyla ze strany AV ČR a jejích pracovišť dodržována, zároveň byla v některých oblastech i nedostačující. Chyběla zejména povinnost uvést závazné parametry akce v žádosti o dotaci. V Rozhodnutích nebyly dostatečně stanoveny další podmínky, které by měl příjemce v souvislosti s použitím dotace splnit, např. realizovat akci v souladu se žádostí, dodržet stanovené parametry, vést oddělenou účetní evidenci, archivovat veškerou dokumentaci akce po stanovenou dobu či použít dotaci hospodárně, účelně a efektivně.

3.) V případě změn v realizaci akcí nevydávala AV ČR změny Rozhodnutí, nýbrž upravovala tato Rozhodnutí podle skutečnosti až na konci roku. Kromě toho schvalovala použití nespotřebovaných prostředků i na jiné v té době realizované stavební akce. Postup výběru akcí k podpoře nebyl dostatečně transparentní.

-rh-

1 Komentář k "NKÚ našel nedostatky v hospodaření AV za dobu, kdy ji vedl Drahoš"

 1. Jediná cesta k nebi.

  Pokud chceme jít do neznáma místa, že neznáme cestu k neznámému místu,
  Potřebujeme člověka, aby od tohoto místa někdy jel na toto místo nebo osobu
  zvedni nás, takže se neztratíme
  Tento způsob myšlení je velmi rozumný a může přijmout svou logikou.

  Chceme-li jít do nebe, potřebujeme člověka, který zná cestu
  Nebe nebo osoba z nebe jdou na Zemi a může se vrátit zpět
  opět do nebe. Osoba je Ježíš, jde zpět do nebe
  svědky jeho učedníků (Skutky 1: 9-11), tak Ježíš nemá
  Hrob na zemi. Ježíš vás může přinést k nebi, ale další člověk
  že jeho hrob na Zemi, pak neznáte jeho ducha jít
  Nebe nebo jít do pekla. Tato osoba si není jistá, že vás přivede do nebe.

  Jak následovat Ježíše podle jeho slova a dělat to.
  Jak znát jeho slovo tím, že čte bible každý den.
  Informujte prosím každého člověka, který věří Ježíši jako Božího syna.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*