Američané lákají ruské neziskovky

Navzdory federálnímu zákonu přijatému v Rusku v roce 2012, který zpřísnil pravidla pro financování neziskových organizací ze zahraničí, vzrostla jejich podpora zejména ze strany USA na…