POHÁDKA: Jak princezna v nemilost upadla

Nadija Savčenková; Foto: Youtube CC-BY, Wikimedia Commons

Bylo-nebylo jedno ukrajinské království, kde vládl král Petro. Jednoho dne si všiml prosté dívky Nadiji, která za království bojovala. „Vypadá jak princezna“, pomyslil si král.

Princezna Nadija upadla do zajetí, když pomáhala zabít nepřátelské zbrojnoše. Král se za ni postavil: „Je to naše národní princezna, musíme ji zachránit!“.

Nakonec byla princezna propuštěna a mohla se vrátit do Petrova království. Byla oslavována, „je to naše královská hrdinka“, volali všichni. Král ji za odměnu jmenoval dvořankou.

Ale princezna se králi zle odvděčila. Nelíbilo se jí, že král rozkrádá peníze království, které patřily všem poddaným. Králi se zase nelíbilo, že o něm tak špatně mluví.

A tak nechal král princeznu uvěznit a obvinil jí, že ho chtěla svrhnout. A pokud nezemřeli, žijí tam takto dodnes.

-rh-

Vložte komentář jako první k "POHÁDKA: Jak princezna v nemilost upadla"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*